anne britt ylvisåker
home     profession       curator     research     communication     writings     contact    

communication

selected exhibitions - curator/supervisor

utstillingsplakat susie freeman og freddie robins

utstillingsplakat strikknikk

utstillingsplakat oleana

utstillingsplakat arvegods

Flid og Flørt

2007

Susie Freeman: Medical Mesh.

The West Norway Museum of Decorative Art

2007

Freddie Robins: Body, Nobody, Somebody.

The West Norway Museum of Decorative Art

2007

Knitnick - international knitting exhibition.

Travelling exhibition, exposed at The West Norway Museum of Decorative Art, The National Museum of Architecture, Art and Design, and Bomuldsfabriken Art Hall

2007

Oleana: Only Fifteen

The West Norway Museum of Decorative Art

2007

Kari Steihaug: Arvegods

The West Norway Museum of Decorative Art

2006

Obsessed by Possessions - Exposed Registration

The Process of Registration as Exhibition, The West Norway Museum of Decorative Art

2005

Havlandet

Travelling exhibition, initiated by Norge2005, exhibited at The West Norway Museum of Decorative Art, Bergen and Sølvberget kulturhus, Stavanger

2002

Burning Point Bergen - Ceramics 1950-2000

In co-operation with Bergen National College of Art, exhibited at The West Norway Museum of Decorative Art

2001

Crowns and Roses. Norwegian Folk Costumes - tradition and inspiration

Commissioned by the Ministry of Foreign Affairs, and produced in co-operation with Bunad- og Folkedraktsrådet, and the designer Rolf Hermansen.

Travelling exhibition exposed in Riga, Letland; Tartu and Tallinn, Estonia; Kaunas, Lithuania, as well as Maihaugen and The West Norway Museum of Decorative Art in Norway. A revised version of the 1999 exhibition.

2000

Hanne Lydia Kristoffersen: Lighten up - Illuminate

Intergrated part of the Bergen 2000 - European City of Culture Programme, exhibited at The West Norway Museum of Decorative Art

1999

Solveig Hisdal og Jon Å. Pettersen: Tilbakeblikk framover.

The West Norway Museum of Decorative Art

1999

Crowns and Roses. Norwegian Folk Costumes - tradition and inspiration

Commissioned by the Ministry of Foreign Affairs, and produced in co-operation with Bunad- og Folkedraktsrådet, and the designer Rolf Hermansen. Travelling exhibition exposed in Edinburgh and Newcastle.

1998

People and possessions - 500 Years of Craft and Design

Permanent exhibition, The West Norway Museum of Decorative Art

1997

Britt Smelvær: Silence

Travelling exhibition exposed at The West Norway Museum of Decorative Art, Bergen; Charlottenborg, Copenhagen; The Kjarval Museum of Contemporary Art, Reykjavik and Helsinki

1995

Diligence and Desire - the Crafts of Western Norway 1895-1995

Commissioned by the West Norway Craft Council. Travelling exhibition exposed at The West Norway Museum of Decorative Art, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Sunnfjord Museum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Voss Folkemuseum, Hardanger Folkemuseum, Sunnhordland Folkemuseum, Nordfjord Folkemuseum

selected lectures

Crowns and Roses

 

2009
Eit uvanleg møte med det vanlege – strikking som kunstnarisk uttrykk
Neadalen Kunstforening, Selbu

2009

Museum Collecting in the Age of Virtuality.

Conference Reality Versus Virtuality. Museum of Cultural History, University of Oslo

2009

I am telling an endless story. Norwegian Contemporary Craft and the relation to tradition

Ministry of Foreign Affairs, The Russian Museum of Craft and Folk Art, Moscow

2009
Om ting, trash og taktilitet. Å samle søppelkunst på museum i ei virtuell tid
For NK Vest-Norge, Førde
2008
Musea og den tekstile kulturarven
For Vestnorsk kulturakademi, Voss, tekstilfag
2008
Eit uvanleg møte med det vanlege – strikking som kunstnarisk uttrykk
Universitetet i Uppsala, textilvetenskap
2008
Jeg forteller på en uendelig historie. Norsk kunsthandverk og relasjonen til fortida
Luther College, Decorah, USA
2008
Søk, og du skal finne?
Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland
2008
Søk, og du skal finne?
Museumssenteret i Vestfold (no Kompetansesenter for museum og arkiv: KOMMA)
2008
Sans for samling – organiseringa
Nasjonalmuseet
2007
Sans for Samling – registrering for opa scene
Årsmøte Norges Museumsforbund, Stjørdal
2007
Sans for samling – frå lidenskapeleg hobby til orden og system
Bergen husflidslag
2007
Oleana – eit norsk trikotasjeeventyr
Universitetet i Uppsala, textilvetenskap

2006

Folk costumes as a national symbol

For Vesterheim Museum (Decorah, USA) på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2006
Oleana - eit nytt norsk trikotasjeeventyr
Universitetet i Uppsala, textilvetenskap
2003
Blikk på norsk keramikk. Retningar og refleksjonar
Nordisk forening for formgivningshistoriske studier, Konstfack, Stockholm
2003
Brennpunkt Bergen - keramiske krumspring og internasjonale impulsar 1950-2000.
På seminaret: Dansk og norsk keramikk. Hvorfor er vi så forskjellige?
Fondet for dansk-norsk samarbeid, Schäffergården, Denmark

1999

National Costume. A Symbol of Norwegian Identity.

The 1999 Heritage Convention. National Museum of Scotland in cooperation with Robert Gordon University