anne britt ylvisåker
heim     fagfelt      førstekonservator     forskar     formidlar     forfattar     kontakt    

fagfelt

anne britt ylvisåker: farge i målarkunsten

anne britt ylvisåker: lus, reinsdyr og åttebladsroser. norsk husflid som nasjonalt symbol

biletanalyse

Gjennom 15 års undervisning har eg vore oppteken av det som kan lesast konkret og direkte ut av ei biletflate. Særleg har fargebruken interessert meg, og via fagmiljøet på Kunsthøgskolen i Bergen vart eg kjend med NCS-systemet (Natural Colour System), som eg fann ut var eit godt reiskap også til biletanalyse.

tradisjonsfortolking

Tradisjonsfortolking var tema for avhandlinga mi. Utgangspunktet var Norges Husflidslag, og eg undersøkte korleis ulike måtar å tolke tradisjonen på frå 1891 og fram til samtida viste att i produktutforminga deira. I neste omgang styrer dette korleis mange av oss oppfattar den norske identiteten.

Referanse til tradisjonen har tent ulike grupper til ulike tider, men det er ikkje dei same sidene som har vore teneleg å trekkje fram for alle.

Tilsvarande selektive blikk har også vore grunnleggjande for haldningane våre til både bunadsbruk og norsk folkekunst.

innsamlingsstrategi

Eit bestemt mål gjer blikket selektivt, også når musea skal konstruere den store forteljinga gjennom samlingar av museumsbygningar og gjenstandar. Kva har blitt valt ut - og ikkje minst: Kva er valt vekk opp gjennom tidene? Og korleis kan skifte i innsamlingsstrategi forklarast?

Som avdelingsleiar for samlingane ved Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum har eg også blitt interessert i korleis vi skal handtere innsamling av kunstverk av meir flyktig karakter.

Dette skal undersøkast vidare i forskingsprosjektet Ting, tang, trash som vart oppstarta i 2009.

cv

utdanning

1987

Cand. Philol. i kunsthistorie, Universitetet i Bergen

1982

Cand. Mag. med fagkombinasjonen kunsthistorie, etnologi, offentleg administrasjon og organisasjonskunnskap, Universitetet i Bergen

1978

Årskurs i vev, Heimeyrkeskulen i Jølster

1977

Årskurs i saum, Heimeyrkeskulen i Jølster

1976

Realartium, Sogndal Gymnas

praksis

1997->dd

Førstekonservator, Kunstmuseene i Bergen, avd. Permanenten

2009->dd

Forskingspermisjon 60%

2007->dd

Koordinator for dokumentasjon og registrering ved Kunstmuseene i Bergen

2002->dd

Avdelingsleiar samlingane, Kunstmuseene i Bergen, avd. Permanenten

1992-1994

Museumsdirektør ved De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

1984->dd

Museumspraksis

1988-1996

Høgskolelektor Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design (frå 1996 Kunsthøgskolen i Bergen)

1987-1988

Folkeuniversitetet. Høgskolelektor og koordinator for grunnfagskurs i kunsthistorie

verv i utval

1996->dd

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk

1997->dd

Utdelningsnämnden Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning

2009->dd

Fagutval kulturvern, Norsk Kulturråd

2005->dd

Brukarutvalet for Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

2001-2007

Styrerepresentant i Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseum, Norges Museumsforbund

1997-2005

Tilsynsutvalet for tekstilatelieret i Hordaland

anna

2007

Utstillingsjury, Hverdagsliv, Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

2000

Juryleiar, Ringer i vann. Landsomfattende produktkonkurranse, Norges Husflidslag

1987->dd

Sensor Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø