bannerbeigeraud
heim     fagfelt      førstekonservator     forskar     formidlar     forfattar     kontakt    

forfattar

publikasjonar

anne britt ylvisåker: opplegg på gang - strikking du ikke ville drømme om

anne britt ylvisåker: farge i målarkunsten

brennpunkt bergen - keramikk 1950-2000

Katalog Crowns and Roses

husflidsbok

2008

Museum collecting in the age of virtuallity. Collectingnet Newsletter  4, desember 2008, side 3-5.

2007

Kan handverk drepe? Freddie Robins, Kunsthåndverk 2007:4, side 26-29

2007

Ein hyllest til strikkarane. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 97-120. ISBN 978-82-450-0678-0

2007

Eg fann, eg fann – på sporet av ein strikketradisjon. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 47-64. ISBN 978-82-450-0678-0

2007

Strikknikk – strikk du ikkje ville drøyme om. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 97-120. ISBN 978-82-450-0678-0

2006

OLEANA – ein vakker tåspissdans på stram line. Kunst og kultur 2006:4, side 231-244.

2005

Helene Kortner – utan filter/ The pulsating whirlpool of life. Figures by Helene Kortner. KeramikMagazin 4:2005, Tyskland, side 40-44

2003

Det var dette vi ville. Det var LEIREN vi ville ha fram. Kunsthåndverk 2003:3, side 38-41

2002

Då keramikken kom til Bergen. Kunsthåndverk 4:2002, side 18-23

2002

Kva syns De om lapskaus på røde roser? Om internasjonale impulsar, brukskunstkeramikk og brot i Bergensmiljøet 1950-75. Brennpunkt Bergen – Keramikk 1950-2000. Red. (…) og Nina Malterud. Bergen 2002, side 22-43. ISBN 82-990572-4-8

2000

By og land – hand i hand? Vestlandske Kunstindustrimuseum si rolle som tradisjonsfortolkar på 1900-talet. Design Symbol Stil. Årbok for kunstindustrimuseene i Norge, Bergen 2000, side 80-96. ISBN 82-467-0042-1

2000

Folk Costume as National Symbol. Heritage and Museums Shaping National Identity, Edinburgh 2000, 14 sider. ISBN 1-873394-41-1

2000

Githle Helland ‘Å eg veit meg eit land’. Kunsthåndverk 2000:3, side 24-25
Vor folkekunst, vor bygdekultur – vor vaskeegte bondekultur. By og bygd XXXVI, Norsk Folkemuseums årbok 1999, Oslo 1999, side 184-193. ISBN 82-90036-63-9

1999

Bunad som nasjonalt symbol/ Folk Costume as a National Symbol. Crowns and Roses. The living traditions of Norwegian national costumes. Bergen 1999, 8 sider (også trykt på estisk, latvisk og litauisk). ISBN 82-990572-2-1

1999

Med kunstnarblikk på bunad/ National Costumes through Artists’ Eyes. Crowns and Roses. The living traditions of Norwegian national costumes. Bergen 1999, 6 sider (også trykt på estisk, latvisk og litauisk). ISBN 82-990572-2-1

1997

Rette og vrange til nytte og glede. Har vi ein strikketradisjon i Sogn? Årbok for Sogn 1997, side 68-84. ISBN 82-91653-03-8

1996

Farge i målarkunsten. NCS som reiskap for biletanalyse. Tell forlag 1996, 167 sider. ISBN 82-7522-104-8

1996

Farge og kunsthistorie, i Grete Smedal: Farge overalt. Tell forlag 1996, side 140-153. 82-7522-043-2

1995

Om flid og flørt – eller historia som alibi for å sleppe å tenkje…? Flid & flørt. Vestlandsk husflid 1895-1995. Red. Åsmund Lien. Bergen 1995, side 6-13. ISBN 82-91185-02-6

1994

Ein liten bukett husflid – det store mangfaldet. Husflid levende tradisjoner (Av) … Peter Anker, Vibeke Mohr, Erik Rudeng. Grøndahl Dreyer 1994, side 67-198. ISBN 82-504-2089-6

1993

Hall, me helsar deg, syn oss framtids veg! Kvifor er ungdomshusa i Sogn så ulike? Årbok for Sogn 1993, side 17-35. ISBN 82-991374

1993

So ein kunde mest tru det var på eit teater. Veggdekorasjonar og sceneutstyr i ungdomshusa i Sogn. Årbok for Sogn 1993, side 36-43. ISBN 82-991374

rapportar og anna

innkjøpt 1995-2000

 

2002

Brennpunkt Bergen – Keramikk og kjærleik. Video Produksjon Bergen AS. Bergen 2002

2001

Innkjøpt 1995 -2000. Forlaget Press Oslo 2001. Red. (…) Edith Lundebrekke og Harald Solberg. ISBN 82-7547-084-6

1994

Det gløymde 1900-talet. Friluftsmuseum og samtidsdokumentasjon.

Rapport med handlingsplan for vidareutvikling av friluftsmuseet ved De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum. Våren 1994. 50 sider

1987

Lus, reinsdyr og åttebladsroser - norsk husflid som nasjonalt symbol.Hovudoppgåve i kunsthistorie, Universitetet i Bergen