anne britt ylvisåker
heim     fagfelt      førstekonservator     forskar     formidlar     forfattar     kontakt    

formidlar

utstillingar i utval - kuratering/prosjektleiing

utstillingsplakat susie freeman og freddie robins

utstillingsplakat strikknikk

utstillingsplakat oleana

utstillingsplakat arvegods

Flid og Flørt

2007

Susie Freeman: Medical Mesh.

Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2007

Freddie Robins: Body, Nobody, Somebody. Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2007

Strikknikk - internasjonal strikkeutstilling.

Vandreutstilling vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, Nasjonalmuseet, Bomuldsfabriken Kunsthall

2007

Oleana: Only Fifteen

Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2007

Kari Steihaug: Arvegods

Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2006

Sans for samling - registrering for open scene

Registreringsprosjekt vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2005

Havlandet

Vandreutstilling initiert av Norge2005, og vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen og Sølvberget kulturhus, Stavanger

2002

Brennpunkt Bergen - keramikk 1950-2000

Samarbeidsprosjekt med Kunsthøgskolen i Bergen, og vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2001

Crowns and Roses. Norske bunader - tradisjon og inspirasjon

Kuratert for Utenriksdepartementet i samarbeid med Bunad- og Folkedraktsrådet
Vandreutstilling vist i Latvia, Estland, Litauen, samt Maihaugen og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum i Noreg. Ein omarbeidd versjon frå 1999

2000

Hanne Lydia Kristoffersen: Opplysning - belysning

Delprosjekt i Almenningen, finansiert av Kulturbyen Bergen 2000, og vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

1999

Solveig Hisdal og Jon Å. Pettersen: Tilbakeblikk framover.

Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

1999

Crowns and Roses. Norske bunader - tradisjon og inspirasjon

Kuratert for Utenriksdepartementet i samarbeid med Bunad- og Folkedraktsrådet
Vandreutstilling vist i Edinburgh og Newcastle

1998

Menneske og tingene - kunsthåndverk og design i 500 år

Permanent utstilling på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

1997

Britt Smelvær: Stille

Vandreutstilling Bergen, København, Reykjavik og Helsinki

1995

Flid og flørt - Vestlandsk husflid 1895-1995

Vandreutstilling kuratert for Vestlandske Husflidslag. Vist på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Sunnfjord Museum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Voss Folkemuseum, Hardanger Folkemuseum, Sunnhordland Folkemuseum, Nordfjord Folkemuseum

1993

Ungdomshuset - ein stad å læra, ein stad å vera

Vist på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

1992

Gravenstein 200 år - ei utstilling om sognafrukt

Kuratert i samarbeid med Ullensvang forskingsstasjon avd. Njøs og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Vist på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

foredrag i utval

Crowns and Roses

 

2009

Eit uvanleg møte med det vanlege – strikking som kunstnarisk uttrykk

Neadalen Kunstforening, Selbu

2009

Museum Collecting in the Age of Virtuality.

På konferansen Reality Versus Virtuality. Museum of Cultural History, University of Oslo

2009

I am telling an endless story. Norwegian Contemporary Craft and the relation to tradition

For Utenriksdepartementet på Det allrussiske museet for kunsthåndverk og folkekunst, Moskva

2009

Om ting, trash og taktilitet. Å samle søppelkunst på museum i ei virtuell tid

For NK Vest-Norge, Førde

2008

Musea og den tekstile kulturarven

For Vestnorsk kulturakademi, Voss, tekstilfag

2008

Eit uvanleg møte med det vanlege – strikking som kunstnarisk uttrykk

Universitetet i Uppsala, textilvetenskap

2008

Jeg forteller på en uendelig historie. Norsk kunsthandverk og relasjonen til fortida

Luther College, Decorah

2008

Søk, og du skal finne?

Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

2008

Søk, og du skal finne?

Museumssenteret i Vestfold (no Kompetansesenter for museum og arkiv: KOMMA)

2008

Sans for samling – organiseringa

Nasjonalmuseet

2007

Sans for Samling – registrering for opa scene

Årsmøte Norges Museumsforbund, Stjørdal

2007

Sans for samling – frå lidenskapeleg hobby til orden og system

Bergen husflidslag

2007

Oleana – eit norsk trikotasjeeventyr

Universitetet i Uppsala, textilvetenskap

2006

Folk costumes as a national symbol

For Vesterheim Museum (Decorah, USA) på Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

2006

Oleana - eit nytt norsk trikotasjeeventyr

Universitetet i Uppsala, textilvetenskap

2003

Blikk på norsk keramikk. Retningar og refleksjonar

Nordisk forening for formgivningshistoriske studier, Konstfack, Stockholm

2003

Brennpunkt Bergen - keramiske krumspring og internasjonale impulsar 1950-2000.

På seminaret: Dansk og norsk keramikk. Hvorfor er vi så forskjellige?

Fondet for dansk-norsk samarbeid, Schäffergården, Danmark

1999

National Costume. A Symbol of Norwegian Identity.

The 1999 Heritage Convention. National Museum of Scotland i samarbeid med Robert Gordon University