anne britt ylvisåker
heim     fagfelt      førstekonservator     forskar     formidlar     forfattar     kontakt    

forskar

siste prosjekt

Frå 2009 har eg forskingsfri frå Kunstmuseene i Bergen for å arbeide med "Ting, tang, trash - å samle søppelkunst på museum i ei virtuell tid", eit delprosjekt av K-verdi, administrert av Kunsthøgskolen i Bergen, og finansiert av Norges Forskingsråd under forskingsprogrammet "Kulver".

Kan det å samle virtuelt vere ein brukande strategi for å gje flyktige kunstverk eit "evig" liv på museum? Målet med prosjektet er teoretisk og praktisk å undersøke om virtuelt innsamla flyktige objekt kan fungere likeverdig med dei fysiske objekta i museumssamlinga. Konklusjonane skal reflekterast inn i innsamlingsstrategien ved Kunstmuseene i Bergen, avdeling Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Presentasjon av prosjektet: Ting, tang, trash (pdf)

innlegg

2009

Museum Collecting in the Age of Virtuality.

På konferansen Reality Versus Virtuality i regi av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

2009

Om ting, trash og taktilitet. Å samle søppelkunst på museum i ei virtuell tid

For NK Vest-Norge, Førde

tidlegare prosjekt

2007

Strikk7. Samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane

2002

Brennpunkt Bergen. Samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen

1996

Farge i målarkunsten. Kunsthøgskolen i Bergen

1987

Lus, reisdyr og åttebladsroser. Norsk husflid som nasjonalt symbol. Hovedoppgåve, Universitetet i Bergen