bannerbeigeraud
home     profession       curator     research     communication     writings     contact    

writings

publications

berit slåttum og anne britt ylvisåker: opplegg på gang - strikking du ikke ville drømme om

anne britt ylvisåker: farge i målarkunsten

brennpunkt bergen - keramikk 1950-2000

Katalog Crowns and Roses

Husflid - levende tradisjoner

2008

Museum collecting in the age of virtuallity. Collectingnet Newsletter  4, December 2008, page 3-5.

2007
Kan handverk drepe? Freddie Robins, Kunsthåndverk 2007:4, side 26-29
2007
Ein hyllest til strikkarane. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 97-120. ISBN 978-82-450-0678-0
2007
Eg fann, eg fann – på sporet av ein strikketradisjon. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 47-64. ISBN 978-82-450-0678-0
2007
Strikknikk – strikk du ikkje ville drøyme om. Opplegg på gang. Red. (…) og Berit Slåttum. Fagbokforlaget 2007, side 97-120. ISBN 978-82-450-0678-0
2006
OLEANA – ein vakker tåspissdans på stram line. Kunst og kultur 2006:4, side 231-244.

2005

The pulsating whirlpool of life. Figures by Helene Kortner. KeramikMagazin 4:2005, page 40-44

2003
Det var dette vi ville. Det var LEIREN vi ville ha fram. Kunsthåndverk 2003:3, side 38-41
2002
Då keramikken kom til Bergen. Kunsthåndverk 4:2002, side 18-23

2002

"How about stew on red roses? Ceramics - international impulses and revolt in Bergen 1950-1975. "Burning Point Bergen – Ceramics 1950-2000. Ed. (…) and Nina Malterud. Bergen 2002, page 22-43. ISBN 82-990572-4-8

2000

Town and country - hand in hand? The West Norway Museum of Decorative Art as an interpreter of tradition. Design Symbol Style. Art and Industry in the Twentieth Century, Orfeus 2000, page 80-96/english summary page 127. ISBN 82-467-0042-1

2000

Folk Costume as National Symbol. Heritage and Museums Shaping National Identity, Edinburgh 2000, 14 pages. ISBN 1-873394-41-1

2000
Githle Helland ‘Å eg veit meg eit land’. Kunsthåndverk 2000:3, side 24-25
Vor folkekunst, vor bygdekultur – vor vaskeegte bondekultur. By og bygd XXXVI, Norsk Folkemuseums årbok 1999, Oslo 1999, side 184-193. ISBN 82-90036-63-9

1999

Folk Costume as a National Symbol. Crowns and Roses. The living traditions of Norwegian national costumes. Bergen 1999, 8 pages (also published in Estonian, Lettish and Lithuanian). ISBN 82-990572-2-1

1999

National Costumes through Artists’ Eyes. Crowns and Roses. The living traditions of Norwegian national costumes. Bergen 1999, 6 pages (also published in Estonian, Lettish and Lithuanian). ISBN 82-990572-2-1

1997
Rette og vrange til nytte og glede. Har vi ein strikketradisjon i Sogn? Årbok for Sogn 1997, side 68-84. ISBN 82-91653-03-8
1996
Farge i målarkunsten. NCS som reiskap for biletanalyse. Tell forlag 1996, 167 sider. ISBN 82-7522-104-8
1996
Farge og kunsthistorie, i Grete Smedal: Farge overalt. Tell forlag 1996, side 140-153. 82-7522-043-2
1995
Om flid og flørt – eller historia som alibi for å sleppe å tenkje…? Flid & flørt. Vestlandsk husflid 1895-1995. Red. Åsmund Lien. Bergen 1995, side 6-13. ISBN 82-91185-02-6
1994
Ein liten bukett husflid – det store mangfaldet. Husflid levende tradisjoner (Av) … Peter Anker, Vibeke Mohr, Erik Rudeng. Grøndahl Dreyer 1994, side 67-198. ISBN 82-504-2089-6
1993
Hall, me helsar deg, syn oss framtids veg! Kvifor er ungdomshusa i Sogn så ulike? Årbok for Sogn 1993, side 17-35. ISBN 82-991374
1993
So ein kunde mest tru det var på eit teater. Veggdekorasjonar og sceneutstyr i ungdomshusa i Sogn. Årbok for Sogn 1993, side 36-43. ISBN 82-991374

reports

innkjøpt 1995-2000

 

2002
Brennpunkt Bergen – Keramikk og kjærleik. Video Produksjon Bergen AS. Bergen 2002

2001

Aquisitions 1995 -2000. Oslo 2001. Ed. (…) Edith Lundebrekke and Harald Solberg. ISBN 82-7547-084-6

1994
Det gløymde 1900-talet. Friluftsmuseum og samtidsdokumentasjon.
Rapport med handlingsplan for vidareutvikling av friluftsmuseet ved De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum. Våren 1994. 50 sider
1987
Lus, reinsdyr og åttebladsroser - norsk husflid som nasjonalt symbol.
Hovudoppgåve i kunsthistorie, Universitetet i Bergen